Sprawdzian z chemii klasa 8 dział 2 - Sole - Chemia Nowej Ery

1 / 12

Chlorek sodu jest solą kwasu: