Sprawdzian z geografii klasa 6 dział 2 - Ruchy Ziemi - Planeta Nowa

Która z wymienionych planet znajduje się najbliżej Słońca?

Jowisz

Mars

Merkury

Saturn