Sprawdzian z historii klasa 7 dział 4 - Ziemie polskie po Wiośnie Ludów - Wczoraj i dziś

Okresem łagodzenia polityki w Rosji po wojnie krymskiej

Falą powrotów emigrantów do kraju

Czasem postępującej polonizacji urzędów

Powszechną amnestią dla uczestników zrywów niepodległościowych