Test z geografii klasa 5 dział 1 - Mapa Polski

1 / 12

Zestawienie wszystkich znaków kartograficznych na mapie to:

Znak liniowy

Tytuł

Skala

Legenda