Test z biologii klasa 8 dział 2 - Ewolucja życia

1 / 12

Skamieniałości i relikty to dowody ewolucji:

Bezpośrednie

Pośrednie