Test z Lektury Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi

1 / 15

Nauczycielem

Lekarzem

Pisarzem

Wynalazcą