Sprawdzian z biologii klasa 7 dział 8 - Regulacja nerwowo-hormonalna - Puls życia

1 / 12

Kortyzol

Insulina

Tyroksyna

Glukagon