Kto jest autorem tego literackiego fragmentu?

1 / 14

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny.
[...]
Żaden dzień się nie powtórzy,
nie ma dwóch podobnych nocy,
dwóch tych samych pocałunków,
dwóch jednakich spojrzeń w oczy.

Kto jest autorem tego fragmentu?

Nic dwa razy, Wisława Szymborska

Dalej