Test z geografii klasa 6 dział 1 - Współrzędne geograficzne

1 / 12

Wschód-zachód

Południe-wschód

Północ-zachód

Północ-południe