Test z lektury "Ferdydurke" - poziom trudny

Pamiętnik z okresu dojrzewania

W dziecięcym ogrodzie

Miasto dorastania

Utrata niewinności