"Pan Tadeusz" - Test z Lektury

Test z lektury "Pan Tadeusz" (Adam Mickiewicz). Test składa się z 12 pytań.

Gdzie Telimena udawała się w poszukiwaniu samotności? Jakie imiona nosiły psy myśliwskie Asesora i Rejenta? Sprawdź, czy dobrze znasz najsłynniejszy polski poemat epicki!