"Pan Tadeusz" - Test z Lektury

"Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie" to epopeja narodowa napisana przez Adama Mickiewicza. Utwór został opublikowany w dwóch tomach w Paryżu w 1834 roku. Dzieło, składające się z dwunastu ksiąg pisanych trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim, powstało w latach 1832-1834. Akcja epopei rozgrywa się przez pięć dni w 1811 roku oraz jeden dzień w 1812 roku.

W "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza głównym bohaterem jest młody szlachcic Tadeusz Soplica, który powracając do rodzinnego domu zakochuje się w Zosi. W tle ich miłosnej historii rozwijają się losy innych postaci, takich jak Sędzia, Klucznik, Ksiądz Robak, Hrabia i Telimena, ukazując złożony obraz szlacheckiego społeczeństwa tamtych czasów.

Przed Tobą test z lektury "Pan Tadeusz" składający się z 12 pytań, oto przykładowe:

- Gdzie Telimena udawała się w poszukiwaniu samotności?
- Jakie imiona nosiły psy myśliwskie Asesora i Rejenta?
- Co proponuje Hrabiemu w rozmowie klucznik Gerwazy?
- Na jakim instrumencie koncertował Jankiel?

Sprawdź, czy dobrze znasz najsłynniejszy polski poemat epicki!

Wiedza w pigułce

Jakie są najważniejsze wątki w Panu Tadeuszu?

Liceum

W Panu Tadeuszu pojawiają się cztery główne wątki:

- Wątek miłosny Tadeusza i Zosi: Od momentu, gdy Tadeusz dostrzega Zosię, rozwija się ich miłosna historia. Początkowo Tadeusz myli Zosię z Telimeną. Później wyznaje stryjowi uczucia do Zosi, a ona we wzruszający sposób żegna go. Wątek ten rozwija się przez cały utwór, kończąc się zaręczynami pary.

- Wątek Stolnika: Stolnik z rodu Horeszków to ważna postać szlachecka, o której opowiada Gerwazy w II księdze. Jego jedyna córka, Ewa Horeszkówna, stała się obiektem uczuć Jacka Soplicy. Jednak z powodu różnic majątkowych i nieprzychylności Stolnika, Jacek nie poprosił formalnie o rękę Ewy. Stolnik zaakceptował zaręczyny swojej córki z kasztelanem witebskim. Nieszczęśliwy los sprawił, że Stolnik został zabity przez Soplicę. Gerwazy, świadek tej tragedii, postanowił pomścić śmierć Stolnika na całym rodzie Sopliców.

- Wątek sporu o zamek: Przez cały utwór pojawia się kwestia zamku Horeszków. Mimo że zamek teoretycznie został przekazany rodowi Sopliców, Hrabia, wspierany przez Klucznika i szlachtę, ma zamiar odzyskać go w drodze zajazdu. Klucznik dodatkowo podburza tę grupę przeciwko Soplicom.

- Wątek niepodległościowy: W czasie wojen napoleońskich ks. Robak mobilizuje szlachtę do walki u boku Napoleona. Choć Klucznik wykorzystuje ten zapał przeciw Soplicom, ostatecznie wszyscy łączą siły w walce przeciwko Moskalom.