"Pan Tadeusz" - test znajomości lektury

Adam Mickiewicz, "Pan Tadeusz" - test z lektury. Czy dobrze znasz najsłynniejszy polski poemat epicki?