Test z Lektury Pan Tadeusz

Test wiedzy z lektury Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz). Test składa się z 15 pytań.

O co toczy się spór między Soplicami a Horeszkami? Kto okazał się księdzem Robakiem? Sprawdź, ile wiesz!