Sprawdzian z angielskiego klasa 5 unit 6 - Brainy

1 / 12

W którym z tych sklepów zaopatrzysz się w warzywa?

Greengrocer's

Stationer's

Butcher's

Baker's