Sprawdzian z historii klasa 6 dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński - Wczoraj i dziś

1 / 12

Ile stanów liczyło sobie francuskie społeczeństwo w XVIII wieku?

Pięć

Trzy

Siedem

Cztery