Czy wpadniesz na którymś pytaniu?

Za chwilę zostaniesz poddany testowi z wiedzy ogólnej. Czy na każde z 10 pytań uda Ci się odpowiedzieć poprawnie? Czy nie zgubi Cię rutyna?