Czy potrafisz odnaleźć w podanych wyrazach nazwę miasta?

Bystre oko i znajomość miast z różnych zakątków świata to w tym quizie przepis na sukces!