Czy potrafisz znaleźć słowo łączące trzy pozostałe? (część druga)

Czy jesteś w stanie wskazać, jakie słowo łączy skojarzenia z trzema pozostałymi?