Klasyfikacja drewna iglastego wielkowymiarowego klasy B.

Quiz mający na celu łatwiejsze przyswojenie sobie wiedzy z zakresu klasyfikacji drewna wielkowymiarowego.