Przejdziesz z podniesionym czołem czy schowasz głowę w piasek?

Jak dobrze znasz funkcjonujące w polszczyźnie związki frazeologiczne? Czy uda Ci się odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie dwadzieścia pytań?

Sprawdź się!