Przejdziesz z podniesionym czołem czy schowasz głowę w piasek?