Jak dobrze znasz mity? Część I

Mitologia to lektura obowiązkowa. Ten quiz to część pierwsza testu wiedzy z jej treści. Sprawdź się przed sprawdzianem lub odśwież swoje wiadomości.

Zobacz, jakie mity są Ci jeszcze nieznane!