Wybierz się do szkoły razem z bohaterami literatury dziecięcej.

Zapraszamy do rozwiązania quizu sprawdzającego znajomość literatury dziecięcej z motywem szkoły.