"Dziady cz. 4" - test znajomości lektury

Adam Mickiewicz, "Dziady: część IV" - test z lektury. Jestem pustelnik, czy mnie rozumiecie? Jak dobrze pamiętasz tę lekturę?