"Dziady cz. 4" - Test z Lektury

Przed Tobą test z lektury "Dziady, część IV" (Adam Mickiewicz). Test składa się z 12 pytań, oto niektóre z nich:

- W jakiej intencji Ksiądz i dzieci odmawiają modlitwę po kolacji?
- Co dzieje się w momencie, gdy wybija dziesiąta i pieje kogut?
- Dlaczego skąpy bogacz został po śmierci skazany na zamknięcie w kantorku Księdza?
- Z jakiego powodu Gustaw popadł w obłęd?
- Jaką gałąź nosi ze sobą Gustaw, nazywając ją cyprysem?
- Kto żyje w szczęściu, mając "spokojną noc" i "dzień nietęskliwy"?

A teraz rozwiąż test z lektury Dziady część 4 i sprawdź, ile pamiętasz z tego utworu dramatycznego Adama Mickiewicza o tematyce miłosnej, w którym głównym bohaterem jest nieszczęśliwy kochanek – Gustaw.

Wiedza w pigułce

Jakie duchy pojawiają się w utworze Dziady część II?

Liceum

Dziady część II to utwór opisujący ludowe obrzędy Dziadów w wiejskiej kaplicy, którym przewodniczy Guślarz. W czasie obrzędu przywoływane są dusze zmarłych przebywające w czyśćcu. Dusze te nie mogą zaznać spokoju i muszą odbywać kary za grzechy popełnione za życia.
Guślarz wzywa pojawiające się dusze, aby powiedziały, czego potrzebują, by ich męka się skończyła. Przybywają trzy rodzaje duchów:

- lekkie: Józio i Rózia, dzieci, które podczas życia nie zaznały bólu i cierpienia, dlatego nie mogą się dostać do raju
- ciężkie: widmo złego pana, skazanego na wieczne cierpienie za krzywdy wyrządzone poddanym, którzy teraz jako „drapieżne ptaki” towarzyszą mu w zaświatach
- pośrednie: duch pasterki Zosi, której wina polegała na obojętności i lekceważeniu uczuć innych

Gdy obrzędy dobiegają końca, pojawia się kolejna zjawa - duch młodzieńca, który pokazując bliznę na klatce piersiowej, przygląda się jednej z wieśniaczek.