Test z lektury "Mikołajek" - poziom trudny

1 / 12

Kto, podczas zabawy w kowbojów, odgrywał rolę przywiązanego do pala jeńca?

Kleofas

Ananiasz

Sąsiad

Tata Mikołaja