"Zdążyć przed panem Bogiem" - test znajomości lektury

19 kwietnia 1943 roku

1 sierpnia 1944 roku

16 listopada 1940 roku

16 maja 1943 roku