Dziady, część II - Test z Lektury

Test z lektury "Dziady, część II" (Adam Mickiewicz). Test składa się z 12 pytań o zróżnicowanym poziomie trudności.

Dziady część II to utwór dramatyczny Mickiewicza należący do cyklu dramatów Dziady, opublikowany w 1823 roku. Akcja utworu toczy się w nocy w Dzień Zaduszny. W kaplicy, w której zebrali się ludzie z okolicznej wioski, trwa ludowy obrzęd Dziadów. Obrzędowi przewodniczy Guślarz.

Dziady część II zawierają w sobie trzy morały:
„Kto nie doznał goryczy ni razu, ten nie dozna słodyczy w niebie”.
„Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże”.
„Kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie”.

Sprawdź, czy uda Ci się odpowiedzieć na pytania z lektury:
- Co było zadaniem Guślarza podczas obrzędu Dziadów?
- Co okazało się wybawieniem dla dwojga pokutujących dzieci - Józia i Rózi?
- Jak miała na imię Dziewczyna, za życia najpiękniejsza we wsi?
- Kim była Sowa?

Ciemno wszędzie, głucho wszędzie... Sprawdź swoją wiedzę z Dziadów!

Wiedza w pigułce

Jakie duchy pojawiają się w utworze Dziady część II?

Liceum

Dziady część II to utwór opisujący ludowe obrzędy Dziadów w wiejskiej kaplicy, którym przewodniczy Guślarz. W czasie obrzędu przywoływane są dusze zmarłych przebywające w czyśćcu. Dusze te nie mogą zaznać spokoju i muszą odbywać kary za grzechy popełnione za życia.
Guślarz wzywa pojawiające się dusze, aby powiedziały, czego potrzebują, by ich męka się skończyła. Przybywają trzy rodzaje duchów:

- lekkie: Józio i Rózia, dzieci, które podczas życia nie zaznały bólu i cierpienia, dlatego nie mogą się dostać do raju
- ciężkie: widmo złego pana, skazanego na wieczne cierpienie za krzywdy wyrządzone poddanym, którzy teraz jako „drapieżne ptaki” towarzyszą mu w zaświatach
- pośrednie: duch pasterki Zosi, której wina polegała na obojętności i lekceważeniu uczuć innych

Gdy obrzędy dobiegają końca, pojawia się kolejna zjawa - duch młodzieńca, który pokazując bliznę na klatce piersiowej, przygląda się jednej z wieśniaczek.