"Kordian" - test znajomości lektury

1 / 12

Czym zajmują się złe duchy podczas otwierającego utwór przygotowania?

Przywoływaniem wydarzeń z czasów polskiej świetności

Przepowiadaniem przyszłości Kordiana

Rozważaniem, jak zwieść na mroczną stronę poczciwe dusze

Tworzeniem ludzi, którzy odegrają ważką rolę w historii