"Proces" - test znajomości lektury

1 / 12

W jaki sposób Józef K. tłumaczył sobie niespodziewane aresztowanie?

Przypuszczał, że pomylono go z sąsiadem

Doszukiwał się w tym zemsty byłej żony

Sądził, że ma to związek z dawnymi długami jego ojca

Pomyślał, że to dowcip z okazji jego trzydziestych urodzin