Test z lektury "Makbet" - poziom trudny

W XII wieku

W X wieku

W XIII wieku

W XI wieku