Test z lektury "Ogniem i mieczem" - poziom trudny

Longinus Podbipięta zgłosił się na ochotnika i ostatecznie zginął:

Od przypadkowej strzały podczas oblężenia Zamościa

Przekradając się ze Zbaraża do króla Jana Kazimierza

Jako pierwsza ofiara bitwy pod Beresteczkiem

Po ścięciu trzech głów w bitwie pod Konstantynowem