Test z lektury "Chłopi" - poziom trudny

1 / 12

Z powodu przegnanej przez borowego krowy

Sprzeciwiał się planowi wybudowania szkoły we wsi

Uważał, że dwór nie wywiązuje się z obowiązków wobec chłopów

Po pijanemu wdał się w bójkę ze służbą z dworu