"Chłopi" - test znajomości lektury

Władysław Stanisław Reymont, "Chłopi" - test z lektury. Czy dobrze znasz tę powieść ukazującą życie społeczności zamieszkującej wieś Lipce na przestrzeni czterech pór roku?

W tym quizie z lektury pojawią się pytania takie jak:

- W jakiej sprawie Maciej Boryna został oskarżony i podany do sądu?
- Jak ma na imię młoda narzeczona, a potem żona Macieja Boryny?
- Co stało się z Kubą, parobkiem Boryny?
- Dlaczego Boryna podpalił siano, powodując groźny pożar?
- Jaki los spotyka ostatecznie Jagnę?

Rozwiąż test z lektury "Chłopi" i sprawdź, ile pamiętasz z powieści Władysława Stanisława Reymonta przedstawiającej tematykę chłopską, za którą autor w 1924 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla.