"Nie-Boska Komedia" - test znajomości lektury

1 / 12

Anioł obiecuje poecie szczęście pod warunkiem, że:

Poeta pogodzi się ze swoim ojcem

Poeta napisze monumentalne dzieło

Poeta dochowa wierności swojej oblubienicy

Poeta spłodzi więcej niż jednego syna