"Szewcy" - test znajomości lektury

1 / 12

Czego tyczy się rozmowa prowadzona przez majstra i czeladników podczas pracy?

Szczegółów przygotowywanego przewrotu

Dumy z potrzebnej, ważnej pracy

Nadziei na wielkie zmiany, które przyniesie przyszłość

Bezsensowności wykonywanego zajęcia i poczucia wykorzystywania