"Dziady cz. 4" - Test z Lektury

1 / 12

W jakiej intencji Ksiądz i dzieci odmawiają modlitwę po kolacji?

Za nawrócenie grzeszników

Za wdowy i sieroty

Za cierpiące czyśćcowe dusze

Za samobójców