Test z Lektury Dziady część IV

Test wiedzy z dramatu Dziady część IV, Adam Mickiewicz. Test składa się z 15 pytań, a wśród nich pojawią się np. takie:

- W jaki dzień rozgrywa się akcja utworu?
- Ile godzin obejmuje akcja dramatu?
- Jak nazwał Pustelnik książki Rousseau i Goethego, które ukształtowały jego idealistyczne wyobrażenie o miłości?
- Kim był Gustaw, którego w osobie Pustelnika rozpoznał Ksiądz?
- Co było powodem rozstania Gustawa i Maryli?

Sprawdź, ile pamiętasz z tego dramatu Mickiewicza!

Wiedza w pigułce

Jakie duchy pojawiają się w utworze Dziady część II?

Liceum

Dziady część II to utwór opisujący ludowe obrzędy Dziadów w wiejskiej kaplicy, którym przewodniczy Guślarz. W czasie obrzędu przywoływane są dusze zmarłych przebywające w czyśćcu. Dusze te nie mogą zaznać spokoju i muszą odbywać kary za grzechy popełnione za życia.
Guślarz wzywa pojawiające się dusze, aby powiedziały, czego potrzebują, by ich męka się skończyła. Przybywają trzy rodzaje duchów:

- lekkie: Józio i Rózia, dzieci, które podczas życia nie zaznały bólu i cierpienia, dlatego nie mogą się dostać do raju
- ciężkie: widmo złego pana, skazanego na wieczne cierpienie za krzywdy wyrządzone poddanym, którzy teraz jako „drapieżne ptaki” towarzyszą mu w zaświatach
- pośrednie: duch pasterki Zosi, której wina polegała na obojętności i lekceważeniu uczuć innych

Gdy obrzędy dobiegają końca, pojawia się kolejna zjawa - duch młodzieńca, który pokazując bliznę na klatce piersiowej, przygląda się jednej z wieśniaczek.