"Dziady cz.3" - Test z Lektury

Przed Tobą test z dramatu Adama Mickiewicza "Dziady, część III" (Ze względu na miejsce powstania, utwór ten jest nazywany również "Dziady drezdeńskie")

Test składa się z 12 pytań, oto przykładowe:

- Jakie słowo odnoszące się do Boga chce wypowiedzieć Konrad, ale uprzedza go szatan?
- Co zostaje księdzu Piotrowi objawione podczas widzenia?
- Do czego Wysocki porównuje naród polski?
- Co stało się z Doktorem?
- Z powodu jakiej ułomności cierpi pani Rollison?
- Czego dotyczy piosenka, którą Konrad śpiewa w swojej celi podczas spotkania więźniów?

Nazywam się Milijon, bo za miliony kocham i cierpię katusze... Rozwiąż test z lektury "Dziady część III" i sprawdź swoją wiedzę z tego utworu dramatycznego Adama Mickiewicza, którego charakterystyczną cechą jest mesjanizm, podkreślający podobieństwo pomiędzy cierpieniem Chrystusa a ofiarą prześladowanych Polaków, pozbawionych własnej państwowości.

Wiedza w pigułce

Jakie duchy pojawiają się w utworze Dziady część II?

Liceum

Dziady część II to utwór opisujący ludowe obrzędy Dziadów w wiejskiej kaplicy, którym przewodniczy Guślarz. W czasie obrzędu przywoływane są dusze zmarłych przebywające w czyśćcu. Dusze te nie mogą zaznać spokoju i muszą odbywać kary za grzechy popełnione za życia.
Guślarz wzywa pojawiające się dusze, aby powiedziały, czego potrzebują, by ich męka się skończyła. Przybywają trzy rodzaje duchów:

- lekkie: Józio i Rózia, dzieci, które podczas życia nie zaznały bólu i cierpienia, dlatego nie mogą się dostać do raju
- ciężkie: widmo złego pana, skazanego na wieczne cierpienie za krzywdy wyrządzone poddanym, którzy teraz jako „drapieżne ptaki” towarzyszą mu w zaświatach
- pośrednie: duch pasterki Zosi, której wina polegała na obojętności i lekceważeniu uczuć innych

Gdy obrzędy dobiegają końca, pojawia się kolejna zjawa - duch młodzieńca, który pokazując bliznę na klatce piersiowej, przygląda się jednej z wieśniaczek.