"Imię róży" - test znajomości lektury

1 / 12

Jezuitą

Franciszkaninem

Karmelitą

Benedyktynem