"Imię róży" - test znajomości lektury

1 / 12

Franciszkaninem

Jezuitą

Benedyktynem

Karmelitą