"Charlie i fabryka czekolady" - test znajomości lektury

1 / 12

Czym zawodowo zajmuje się tata Charliego?

Jest drwalem, zatrudnia się przy wycince lasów

Wykłada historię Ameryki na uniwersytecie

To miejscowa złota rączka, najmowana do wszystkiego

Pracuje nakładając nakrętki na tubki pasty do zębów