"Syzyfowe prace" - Test z Lektury

Test z lektury "Syzyfowe prace" (Stefan Żeromski). Test składa się z 12 pytań.

W jakim języku nauczano dzieci w szkole Marcina Borowicza? Jaki wiersz recytował Zygier na lekcji języka polskiego? Sprawdź, czy dobrze znasz fabułę tej powieści!