Test z lektury "Rok 1984" - poziom trudny

Zajmował się aktualizowaniem prasy po linii Partii i usuwaniem nazwisk ewaporowanych

Uzupełniał wykaz ksiąg zakazanych

Gromadził dowody popełnienia myślozbrodni

Opracowywał hasła do kampanii społecznych prowadzonych przez Partię