Test z lektury "Proces" - poziom trudny

1 / 12

Jakiej rady udzielono Józefowi K., kiedy otrzymał nakaz aresztowania?

Aby cicho i w sekrecie wyjechał z miasta

Aby nikomu ani słowem nie wspominał o aresztowaniu

Aby jak naprędzej złożył wymówienie z pracy

Aby z uwagi na dochodzenie oddał na przechowanie swoją własność