Test z lektury "Romeo i Julia" - poziom trudny

Jakie pokrewieństwo istnieje między Romeem a Benvoliem?

Benvolio to wuj Romea

Są braćmi przyrodnimi

Są rodzonymi braćmi

Są kuzynami