Test z lektury "Hobbit, czyli tam i z powrotem" - poziom trudny

Przed jakimi stworzeniami Gandalf ocalił drużynę na samym początku wyprawy?

Trollami

Goblinami

Orkami

Ogrami