"Cudzoziemka" - test znajomości lektury

1 / 12

Na jakim instrumencie Róża grała jako nastolatka?

Na wiolonczeli

Na fortepianie

Na klarnecie

Na skrzypcach