"Cudzoziemka" - test znajomości lektury

Na jakim instrumencie Róża grała jako nastolatka?

Na skrzypcach

Na klarnecie

Na fortepianie

Na wiolonczeli