Fiszki: Fiszki - Historia - klasa 5 dział 1 - Pierwsze cywilizacje

1 / 62

Ustawienia

Wybierz fiszki do nauki

Kim byli praludzie?

Najstarszymi przodkami dzisiejszego człowieka.

Czym różnili się praludzie od ludzi żyjących współcześnie?

 • Ich ciało było pokryte gęstym owłosieniem
 • Byli pochyleni
 • Mieli dłuższe ręce
 • Mieli mniejszy mózg

Jakie umiejętności zdobyli praludzie?

 • Posługiwanie się prostymi narzędziami
 • Rozpalanie i wykorzystywanie ognia
 • Wykształcenie mowy

Jak nazywali się przodkowie człowieka?

 • Australopitek
 • Człowiek zręczny
 • Człowiek wyprostowany

Jaki tryb życia prowadzili praludzie?

Koczowniczy

Czym jest koczowniczy tryb życia?

Wędrowny tryb życia, który polega na przenoszeniu się z miejsca na miejsce w celu poszukiwania pożywienia, bez stałego osiedlania się.

Kiedy narodziło się rolnictwo?

10 tysięcy lat p.n.e.

Czym jest osiadły tryb życia?

Stałe zamieszkanie w jednym miejscu.

Czym była rewolucja neolityczna?

Przejście z koczowniczego trybu życia na osiały tryb życia, spowodowane pojawieniem się rolnictwa.

Kiedy ludzie oswoili pierwsze zwierzęta?

9-10 tysięcy lat temu.

Jak żyli ludzie prowadzący koczowniczy tryb życia?

 • Mieszkali w jaskiniach
 • Wykorzystywali ogień do ogrzania się oraz do pieczenia mięsa
 • Polowali w grupach
 • Znajdowali jedzenie w lesie

Jak żyli ludzie prowadzący osiadły tryb życia?

 • Hodowali zwierzęta
 • Mieszkali w ziemiankach
 • Zajmowali się rolnictwem
 • Mielili zboża

Co nazywamy epoką kamienia?

Okres w historii, kiedy stosowano kamień jako główny surowiec.

Co nazywamy epoką brązu?

Okres w dziejach, kiedy powszechnie wykorzystywano brąz jako materiał.

Co nazywamy epoką żelaza?

 • Okres w historii, kiedy ludzie wykorzystywali żelazo
 • Rozpoczęła się ok. 1200 la p.n.e.

Gdzie w dawnych czasach osiedlali się ludzie?

W pobliżu wielkich rzek, które zalewały pobliskie tereny i użyźniały glebę, która przynosiła duże plony.

Gdzie rozwinęła się jedna z pierwszych cywilizacji?

W Mezopotamii na Bliskim Wschodzie, między rzekami Eufratem i Tygrysem.

Do czego służyły kanały nawadniające?

Do doprowadzania wody z rzek do dalej położonych pól.

Co nazywamy cywilizacją?

Rozwinięte społeczeństwo, które utworzyło miasto, posługiwało się pismem oraz stworzyło państwo.

Kto stworzył pierwszą cywilizację na terenie Mezopotamii?

Sumerowie

Czym były miasta-państwa zakładane przez Sumerów?

 • Otoczone murami niewielkie miasta wraz z okolicznymi terenami
 • Na ich czele stał król
 • Urzędnicy podlegający królowi pobierali podatki

Jakie osiągnięcia Sumerów uważa się za najważniejsze?

 • Pismo
 • Żagiel
 • Koło
 • Koło garncarskie
 • Rozwój matematyki

Jak nazywało się najsłynniejsze sumeryjskie miasto-państwo?

Ur

Czym był Zikkurat?

Kilkupiętrową świątynią z kaplicą na szczycie.

Jaką funkcję pełniły spichlerze?

Były miejscem magazynowania zboża.

Jakie państwo powstało nad Tygrysem i Eufratem w drugim tysiącleciu p.n.e.?

Babilonia

Czym był Kodeks Hammurabiego?

Zbiór praw utworzony przez króla Hammurabiego.

Co należy do najważniejszych osiągnięć Babilończyków?

 • Rozwój matematyki
 • Obserwacje astronomiczne
 • Kalendarz

Gdzie i kiedy powstało państwo egipskie?

3 tysiące lat p.n.e. w dolinie rzeki Nil w Afryce.

Z jakich grup składa się ludność Egiptu?

 1. Faraon
 2. Kapłani
 3. Urzędnicy
 4. Rzemieślnicy
 5. Żołnierze
 6. Chłopi
 7. Niewolnicy

Kto był najważniejszą osobą w państwie egipskim?

Faraon

Jaką funkcje pełnili kapłani w państwie egipskim?

 • Doradzali faraonowi
 • Prowadzili szkoły
 • Wykonywali obserwacje astronomiczne
 • Pełnili funkcje religijną

Jaką funkcje pełnili urzędnicy w państwie egipskim?

 • Byli drugą grupą społeczeństwa potrafiącą pisać i czytać
 • Faraon rządził państwem za ich pośrednictwem

Co to jest politeizm?

Wiara w wielu bogów.

Co według wiary Egipcjan dzieje się z człowiekiem po śmierci?

 • Zostaje osądzony przez boga Ozyrysa
 • Ozyrys decyduje o przejściu zmarłego do innego świata
 • Dusza człowieka istnieje, dopóki jego ciało jest w nienaruszonym stanie

Jak przebiegał proces mumifikacji?

 1. Z ciała usuwano wnętrzności
 2. Balsamowano ciało
 3. Owijano ciało w bandaże (powstawała mumia)
 4. Mumię składano w sarkofagu
 5. Sarkofag składano w piramidzie lub grobowcu

Jak nazywały się największe egipskie piramidy?

 • Piramida Cheopsa
 • Piramida Chefrena

Jakich osiągnięć dokonali Egipcjanie?

 • Opracowali pismo obrazkowe (hieroglify)
 • Rozwój medycyny
 • Rozwój matematyki
 • Opracowanie kalendarza
 • Wznoszenie dużych budowli

Jakie były dzieje Izraelitów w starożytności?

 • Pierwotnie byli koczowniczym plemieniem w Mezopotamii
 • Udali się do Palestyny pod wodzą Abrahama
 • Następnie przenieśli się do Egiptu
 • Pod wodzą Mojżesza powrócili do Palestyny
 • Utworzyli tam swoje państwo na początku X wieku p.n.e.

Kto był władcą Izraela podczas jego największej potęgi?

Król Dawid i jego syn Salomon

Co nazywano niewolą babilońską?

Okres po śmierci Salomona, gdy Babilończycy zdobyli Jerozolimę i zabrali Izraelitów w niewolę.

Jak nazywa się religia Żydów?

Judaizm

Czym jest monoteizm?

Wiarą w jednego Boga.

Co to jest Tora?

Święta Księga judaizmu

Czym jest Dekalog?

 • Dziesięć Przykazań
 • Mojżesz otrzymał je od Boga 
 • Umieszczono je w Arce Przymierza

Kim był prorok?

Przywódcą religijnym, który był pewny swojego posłannictwa i powołania przez Boga.

Co znajdowało się w Świątyni Jerozolimskiej?

 • Sanktuarium
 • Kolumny
 • Ołtarz
 • Wrota
 • Kadzie z wodą

Gdzie i kiedy powstała najstarsza cywilizacja Indii i Chin?

W dolinie rzeki Indus w III tysiącleciu p.n.e.

Dlaczego cywilizacja doliny Indusu miała miejski charakter?

 • Budowano budynki z wypalanej cegły
 • Dostarczano bieżącą wodę dzięki wodociągom
 • Odprowadzano za miasto nieczystości za pomocą kanalizacji

Co zmieniło się w dolinie Indusu po podbiciu ich przez lud Ariów?

 • Społeczeństwo zostało podzielone na kasty
 • Powstał nowy system wierzeń — hinduizm
 • Doszło do rozwoju matematyki

Jaka cywilizacja powstała na Dalekim Wschodzie?

Cywilizacja chińska

Jakie zboże uprawiano najczęściej nad chińskimi rzekami?

Ryż

Kto stał na czele państwa chińskiego?

Cesarz

Z jakiego powodu wydano rozkaz budowy Wielkiego Muru Chińskiego?

Aby chronić kraj przed najazdami koczowniczych plemion z północy.

Co należy do największych osiągnięć cywilizacji chińskiej?

 • Własne pismo
 • Opracowanie kalendarza
 • Stworzenie papieru i porcelany
 • Wynalezienie prochu strzelniczego
 • Stworzenie igły magnetycznej
 • Produkcja jedwabiu
 • Rozwój medycyny
 • Rozwój sztuki budowlanej

Jaką funkcje pełniło pismo?

 • Utrwalanie najważniejszych wiadomości
 • Przekazywanie informacji
 • Zachowywanie opowieści o podbojach i rządach władców
 • Zapiski o legendach i mitach

Jakie były początki pisma?

 • Powstało na Bliskim Wschodzie
 • Pierwsi stosowali je Sumerowie
 • Miało charakter obrazkowy

Czym były hieroglify?

Pismem obrazkowym służącym do zapisywania uroczystych tekstów oraz malowane w świątyniach, pałacach i grobowcach. 

Czym był papirus?

Materiałem pisarskim utworzonym z trzciny rosnącej nad Nilem.

Jak powstało pismo klinowe?

Przez uproszczenie pisma obrazkowego w formę poziomych i pionowych kresek odciskanych na glinianych tabliczkach.

Kiedy i przez kogo zostało stworzone pismo alfabetyczne?

Około XI wieku p.n.e. przez Fenicjanów.

Jak wyglądał rozwój pisma?

 1. Pismo sumeryjskie
 2. Pismo hieroglificzne
 3. Pismo klinowe
 4. Alfabet fenicki
 5. Alfabet grecki
 6. Alfabet łaciński