Fiszki: Fiszki - Geografia - klasa 5 dział 3 - Lądy i oceany na Ziemi

1 / 28

Ustawienia

Wybierz fiszki do nauki

Co to jest oś ziemska?

Prosta przebiegająca przez środek Ziemi, łącząca dwa punkty: biegun północny i biegun południowy.

Jaki kształt ma Ziemia?

Jest kulą

Jak nazywa się model Ziemi?

Globus

Jak nazywają się dwa rodzaje linii widoczne na globusie?

 • Południki
 • Równoleżniki

Czym są południki?

Liniami tej samej długości, biegnącymi z północy na południe, które łączą dwa bieguny ziemskie.

Czym są równoleżniki?

Liniami różnej długości, przecinającymi prostopadle południki.

Jak nazywa się najdłuższy równoleżnik?

Równik

Które równoleżniki (oprócz równika) mają swoje nazwy?

 • Zwrotnik Raka
 • Zwrotnik Koziorożca
 • Koło podbiegunowe północne
 • Koło podbiegunowe południowe

Na jakie półkule dzieli się Ziemia?

 • Północną
 • Południową
 • Zachodnią
 • Wschodnią

Co tworzy płaszczyznę podziału na półkulę wschodnią i zachodnią?

 • Południk zerowy (0°)
 • Południk 180°

Co tworzy płaszczyznę podziału na półkulę północną i południową?

Równik

Jaką część Ziemi zajmują lądy?

1/3

Czym są kontynenty?

Dużymi obszarami lądowymi otoczonymi morzami i oceanami.

Jakie kontynenty znajdują się na Ziemi?

 1. Azja
 2. Afryka
 3. Ameryka Północna 
 4. Ameryka Południowa
 5. Europa
 6. Australia
 7. Antarktyda

Na jakie pięć oceanów dzieli się ocean światowy?

 1. Spokojny
 2. Atlantycki
 3. Indyjski
 4. Południowy
 5. Arktyczny

Z czego słynęli wikingowie?

W X wieku dopłynęli do północno-wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej.

Z czego słynął Marco Polo?

 • Podróżował w głąb Azji przez 24 lata
 • Dotarł drogą lądową do Pekinu
 • Odbył wyprawy na wyspę Jawę oraz do Indii

Co nazwano epoką wielkich odkryć geograficznych?

Okres podróży morskich w celu poszukiwania szlaków handlowych z krajami azjatyckimi.

Z czego słynął Vasco da Gama?

 • Dotarł do Przylądka Igielnego
 • Przepłynął Ocean Indyjski i przybił do zachodniego wybrzeża Indii

Z czego zasłynął Krzysztof Kolumb?

Dotarł w 1492 roku do Bahamów, Kuby i Haiti.

Dlaczego Krzysztof Kolumb nazwał mieszkańców Ameryki Indianami?

Ponieważ uważał, że dopłynął do Indii.

Z czego zasłynął Amerigo Vespucci?

Odkrył, że ląd odkryty przez Krzysztofa Kolumba jest odrębnym kontynentem.

Z czego zasłynął Ferdynand Magellan?

 • Nazwał jeden z oceanów "spokojnym"
 • Jego wyprawa była pierwszą ekspedycją, której uczestnicy opłynęli Ziemię
 • Udowodnił, że Ziemia jest kulą

Z czego zasłynął David Livingstone?

Był badaczem wnętrza Afryki i jako pierwszy przeszedł Afrykę w poprzek.

Kto i kiedy odkrył Australię?

Willem Janszoon w 1605 roku

Jakich odkryć dokonał James Cook?

 • Trzykrotnie opłynął Ziemię
 • Odkrył wiele wysp na Oceanie Spokojnym
 • Stwierdził, że Nowa Zelandia składa się z wysp

Co odkrył Henry Stanley?

Odszukał źródła Nilu

Jakich odkryć geograficznych dokonano w XX wieku?

 • 1909 rok — zdobycie bieguna północnego
 • 1911 rok — zdobycie bieguna południowego
 • 1953 rok — zdobycie Mount Everest
 • 1960 rok — opuszczenie się na dno Rowu Mariańskiego