Fiszki: Fiszki - Geografia - klasa 8 dział 4 - Australia i Oceania

1 / 44

Ustawienia

Wybierz fiszki do nauki

Ile wynosi powierzchnia Australii?

7,7 mln km2

Ile państw znajduje się na terenie Australii?

Jedno — Związek Australijski

Czym są endemity?

Gatunkami zwierząt żyjącymi tylko i wyłącznie w jednym regionie świata.

Jakie przykładowe endemity można spotkać w Australii?

 • Kangury
 • Dziobaki
 • Kolczatki
 • Koale
 • Emu
 • Eukaliptusy

Czym charakteryzuje się ukształtowanie powierzchni Australii?

Ponad połowę powierzchni stanowią obszary poniżej 300 m n.p.m.

Jak nazywa się wyżyna, która zajmuje znaczną część terytorium Australii?

Zachodnioaustralijska

Jakie przykładowe pustynie znajdują się w Australii?

 • Wielka Pustynia Piaszczysta
 • Pustynia Gibsona
 • Wielka Pustynia Wiktorii

Jak nazywają się niewysokie góry znajdujące się w środkowej części Australii?

 • Musgrave
 • Góry MacDonnella

Jak nazywa się największa nizina w Australii?

Wielki Basen Artezyjski

Jakie góry ciągną się wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii?

Wielkie Góry Wododziałowe

Jak nazywa się najwyższy szczyt Australii?

Góra Kościuszki (2228 m n.p.m.)

Jak nazywa się najniżej położony punkt Australii?

Jezioro Eyre (15 m p.p.m.)

W jakich czterech strefach klimatycznych leży Australia?

 • Strefie klimatów równikowych
 • Strefie klimatów zwrotnikowych
 • Strefie klimatów podzwrotnikowych
 • Strefie klimatów umiarkowanych ciepłych

Czym charakteryzuje się klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski w Australii?

Występowaniem wiecznie zielonej formacji roślinnej (tzw. makia)

Czym charakteryzuje się klimat zwrotnikowy suchy w Australii?

 • Wysokimi temperaturami
 • Bardzo niskimi opadami
 • Licznymi pustyniami i półpustyniami

Czym charakteryzuje się klimat podrównikowy suchy w Australii?

Występowaniem skrubu, który jest tworzony przez kolczaste zarośla.

Czym charakteryzuje się klimat podrównikowy w Australii?

 • Występowaniem opadów w półroczu letnim
 • Występowaniem lasów monsunowych
 • Występowaniem lasów namorzynowych na wybrzeżach mórz

Jakie rodzaje rzek występują w Australii?

 • Okresowe
 • Epizodyczne
 • Słone

Jakie rzeki w Australii tworzą największy system rzeczny?

 • Murray
 • Darling

Jak nazywa się największe słone jezioro w Australii?

Eyre

Czym są baseny artezyjskie?

Zbiornikami wód podziemnych, wykorzystywanych przez mieszkańców jako woda pitna.

Jakie rejony geograficzne wyróżnia się w obrębie Oceanii?

 • Melanezję
 • Mikronezję
 • Polinezję
 • Nową Zelandię

W jakich strefach klimatycznych znajduje się Oceania?

 • Równikowym
 • Zwrotnikowym

Jakiego pochodzenia jest wiele wysp na Oceanii?

Wulkanicznego

Co to jest atol?

Wyspa koralowa w kształcie pierścienia lub ciąg takich wysp.

Dlaczego Nowa Zelandia jest uznawana za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi?

Ze względu na występowanie tam prawie wszystkich krajobrazów obecnych na kuli ziemskiej.

Ilu mieszkańców ma Australia?

25 mln

Dlaczego liczba ludności Australii wzrasta?

 • Dodatni przyrost naturalny
 • Dodatnie saldo migracji
 • Zachodzenie procesu starzenia się społeczeństwa

W jaki sposób rozmieszczona jest ludność w Australii?

 • Nierównomiernie
 • Większość mieszkańców żyje na południowo-wschodnim wybrzeżu
 • 60% ludności zamieszkuje Nową Południową Walię i Australijskie Terytorium Stołeczne

Jak nazywa się największe miasto w Australii?

Syndey

Jakim rodzajem społeczeństwa są Australijczycy?

Społeczeństwem imigrantów

Czym był spowodowany napływ imigrantów z Europy w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku?

Gorączką złota

Jak nazywają się rdzenni mieszkańcy Australii?

Aborygeni

Co stanowi podstawę australijskiego rolnictwa?

Chów zwierząt

Jakie zwierzęta hoduje się najczęściej w Australii?

 • Owce
 • Bydło

Co uprawia się na gruntach rolnych Australii?

 • Pszenicę
 • Bawełnę
 • Winorośl
 • Owoce cytrusowe

Jaki przemysł ma duże znaczenie dla gospodarki Australii?

Wydobywczy

Jakie surowce najczęściej eksportuje Australia?

 • Rudy żelaza
 • Boksyty
 • Węgiel kamienny

Jakie kraje są największymi odbiorcami wydobywanych w Australii surowców?

 • Chiny
 • Indie

Co ma w Australii większe znaczenie niż przemysł wydobywczy?

 • Nowoczesne przetwórstwo przemysłowe
 • Przemysł zaawansowanych technologii

Gdzie jest zatrudnionych 75% pracujących osób w Australii?

W usługach

Czym jest Ayers Rock?

Największym kamieniem na Ziemi, który ma 9 km obwodu i 350 m wysokości.

Czym wyróżnia się Wielka Rafa Koralowa?

Jest największą barierą koralową na Ziemi, którą tworzy około 400 gatunków koralowców.

Co jest jednym z dzisiejszych symboli Australii?

Bumerang