"Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - quiz ze znajomości treści utworu.

Pamiętasz co to jest "dulszczyzna"? Jeśli chcesz sprawdzić ile zapamiętałeś/aś z treści utworu Gabrieli Zapolskiej, odpowiedz na pytania naszego quizu "Moralność pani Dulskiej". Sprawdź swoją wiedzę!