Efekt Mandeli - czy żyjesz w równoległej rzeczywistości?

Efekt Mandeli nawiązuje do tego, że duże grupy społeczeństwa pamiętają niektóre fakty zupełnie inaczej...

Czy możliwe, abyśmy żyli w równoległej rzeczywistości?