Zwierzęcy "specjaliści" – humorystyczny test skojarzeniowy

Kim jest niedźwiedź? To "ekspert w kwestii wyświadczania przysług". Idąc tym tropem, przypisz zwierzęta do podanych atrybutów.